Van belang voor de ontwikkeling van muzikale vaardigheden van cursisten is het volgen van muziektheorie. Waarom staan bepaalde tekens in de muziek? Door achtergrondkennis kan een leerling begrijpen waarom op welke wijze wordt genoteerd en hoe het komt dat een melodie op die bepaalde specifieke manier klinkt. Het is leerzaam en een afwisseling om naast het spelen ook op een andere manier bezig te zijn met muziek.

Tijdens de theorielessen komen de volgende onderdelen aan bod:

Solf├Ęge (gehoortraining)

Melodische- en ritmische dictees

Toonsoorten

Muziekstijlen en componisten